واحد تجاری صنعتی

این واحد تحت سرپرستی مدیرعامل انجام امور مربوط به برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی سازمان را بر عهده دارد.

 • ساختار:
  • مدیر تجاری صنعتی و پشتیبانی (سحر نازککار)
  • سرپرست تولیدی و صنعتی
  • کارمند تولیدی و صنعتی
  • سرپرست انبارها
  • انباردار
  • کمک انبار
  • کارگر انبار
  • سرپرست امور بازرگانی
  • کارمند تجاری و بازرگانی
  • کارمند فروش و بازاریابی
  • سرپرست تدارکات و کارپردازی
  • کارمند دو تدارکات
  • کارمند یک تدارکات
  • کارپرداز
 • مسئولیتها و وظایف:
  • بررسی منابع معاملات داخلی و خارجی در چهارچوب سیاستهای سازمان با توجه به آیین نامه های سازمان
  • بررسی و مشاوره های لازم جهت بازاریابی واردات و صادرات کالا و اخذ مجوزهای مربوطه از طریق ادارات ذیربط
  • تنظیم موافقتنامه و تفاهم نامه های همکاری در جهت برگزاری نمایشگاه ها و امور مشابه
  • اقدام و برنامه ریزی در خصوص انجام تشریفات مربوط به امورات مزایده ها و مناقصه های سازمان
  • تنظیم قراردادها با رعایت صرفه و صلاح سازمان

آرشیو اخبار

حدیث روزانه

<<کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان می باشد>>