واحد عمران

در رابطه با انجام امور مربوط به مطالعه، بررسی و اجرای طرحهای مختلف عمرانی از قبیل راهسازی، ابنیه، پل سازی، محوطه سازی، عملیات ساختمانی و ... فعالیت می کند.
ساختار واحد عمران:

 • مدیرعمران (رحمان صلواتی) که حداقل باید دارای کارشناسی عمران باشد. مهمترین فعالیت های مدیرعمران عبارتند از:
  • الف) تهیه و تنظیم برنامه و دستور کار واحدهای تابعه
  • ب)مطالعه و بررسی امور گوناگون عملیات عمرانی
  • ج) نظارت و تایید کلیه محاسبات فنی
  • د) نظارت بر تهیه صورت وضعیت ها و سایر وظایف محوله
 • مسئول پیمان و رسیدگی
 • مسئول عمران
 • سرپرست واحد نقشه برداری
 • سرپرست واحد فنی و طراحی
 • سرپرستان کارگاهها

آرشیو اخبار

حدیث روزانه

<<کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان می باشد>>