واحد مالی

این واحد زیرنظر مستقیم مدیرعامل امور مربوط به برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مالی سازمان، پاسخگویی و مشاورت مدیریت در زمینه مسائل مالی را به عهده دارد.
ساختار واحد مالی:

 • مدیرمالی (زهره حسامی) که حداقل باید دارای کارشناسی مالی یا حسابداری باشد و دارای ویژگی های ذیل:
  • الف) آشنایی با سیستم های مدیریت مالی
  • ب) آشنایی با روشهای محاسبه در زمینه استهلاک، سرمایه گذاری و ...
  • ج) آشنایی با رایانه و کاربرد آن و برنامه های مالی
  • د) تسلط کافی بر قوانین مالی، محاسباتی، مالیاتی، بودجه و بیمه و نظایر آن
 • سرپرست حسابداری
 • حسابدارهای 1 و 2 و 3
 • مسئول کامپیوتر
 • صندوقدار

آرشیو اخبار

حدیث روزانه

<<کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان می باشد>>