واحد حقوقی و امور قراردادها

این واحد امورات مربوط به همکاری و هماهنگی و پیگیری در انجام کلیه امور حقوقی و قراردادهای سازمان را بر عهده دارد.
ساختار:

 • مدیرواحد (بهمن وکیلی) که باید دارای کارشناسی حقوق و مهارت ها و توانایی های ذیل باشد:
  • آشنایی با قانون تجارت و مقررات مربوط به آن
  • توانایی تنظیم لوایح حقوقی و قضایی
  • آشنایی با قوانین حقوق قضایی و امور حقوقی
  • آشنایی با مسائل مربوط به تنظیم و عقد قراردادهای تجاری
 • کارشناس امور قراردادها
رئوس وظایف
 • این واحد در راستای وظایف و رسالت خود اقدام به برنامه ریزی و انجام کلیه امورات حقوقی و قراردادهای سازمان به منظور حصول اطمینان از حقظ حقوق و منابع سازمان
 • طرح دعاوی حقوقی و شکایت کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایت و دعاوی احتمالی به طرفیت سازمان در محاکم قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه
 • نظارت و بررسی و کنترل و تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی و موارد ارجاعی از جانب مدیرعامل سازمان

آرشیو اخبار

حدیث روزانه

<<کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان می باشد>>