قام مقام سازمان

قائم مقام سازمان (ایرج عزیزی) زیر نظر مستقیم مدیرعامل به منظور انجام امور مربوط به مشارکت و همکاری بر ارائه برنامه و خط مشی، کنترل، رهبری و ایجاد هماهنگی های لازم بین مدیران و پرسنل سازمان را عهده دار است، حداقل مدرک لازم کارشناسی می باشد و باید در زمینه های ذیل دارای توانایی و مهارت باشد:

  • آشنایی با قانون تجارت و مقررات جاری کشور در این زمینه
  • آشنایی کافی با قوانین مالی و مالیاتی
  • آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آن
  • برخورداری از استعداد و قدرت رهبری

آرشیو اخبار

حدیث روزانه

<<کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان می باشد>>